۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵
۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵

لیفت غبغب


لیفت غبغب

لیفت غبغب

لیفت غبغب به چربی های اضافه یا پوست های شل و آویزان ناحیه بین چانه و گردن، غبغب می گویند. که عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند. غبغب چرا ایجاد می‌شود؟ غبغب که چربی اضافه زیر چانه......