۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵
۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵

لیفت شقیقه


لیفت شقیقه

لیفت شقیقه

لیفت شقیقه لیفت شقیقه یک نوع عمل زیبایی برای بالا کشیدن گوشه ابرو، از بین بردن پنجه کلاغی و سفت شدن پوست در ناحیه اطراف شقیقه است.افرادی که میخواهند چشمانی بازتر و ظاهری جوانتر داشته باشند، با لیفتینگ......