۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵
۰۹۱۲۲۱۶۷۸۷۵

لیفت ران


لیفت ران

لیفت ران

لیفت ران جراحی لیفت ران، با برداشت پوست، چربی و بافت اضافی از قسمت فوقانی پا همراه می باشد. چه افرادی مناسب جراحی لیفت ران هستند؟ افرادی که از افتادگی ران خود ناراضی هستند می توانند با مشورت......